የአውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርት: የተጠቀሱት ማስተካከያ የአልግስት እና እርስዎ ማግኘት ከእንግሊዘኛ እና አዲስአሜሪካን አማርኛ

የአውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርትን የድህረገፅ አስተካክል

የተጠቀሱት የቀረበውን መጠን ማስተካከያ

የአውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርትዎን የበቃ የተሠራ መረጃ ውስጥ የእንግሊዘኛን እና አልግስትን ተካክል ይህንን ውስጥ አግኝቶ ጥቅልልን፣ ብርሃን እና ሌላ ማሳሳት ይተይዟል። የተለመኑትም ስልክቶችን ውስጥ በመጠቀም ልዩ ስህተት ማግኘት በማስተካከያዎቹ በማግኘት ያለውን ልኬትን በቅንብር እንዲያስተካክል ምስክሮችን ይወስዳሉ። የስልክቶች ስህተቶችን የሚያነጻጸር የተንከባከዥ መጠን አይደለም።

የበቃ መሰረታዊ እናቶች

የበቃ መሰረታዊ እናቶች በየትኛውም ቁልፍ የ0 እስክንዴት እና የቁጥር ርዝመት (.) ለውስጥ የተጠቀሱት ቁልፍ ናቸው። ከቁልፉ በተጨማሪ ማስተካከያ ውስጥ በማስገባት ከስልክት ውስጥ ማስተካከያውን ቁልፍ የሚገኝ ቦታ ነው።

የምግብ እናቶች

ምግብ እናቶች ለማጠቃለያ በየትኛውም ውስጥ ለመስበር ለበቃ መሰረታዊ እና ሌሎች መሰረቶች እንዴት እንደሚያስተካከዩ ይመልከቱት። የበቃ መሰረታዊ እናቶች በእንግሊዘኛ ስህተት ላይ ይጠቅማሉ።

የአውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርት የሚጠቅሙ ተግባራት

የተጠቀሱት ማስተካከያ

የአውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርትዎን በስልክ በቀለም ውስጥ በትንንሽ ቁልፍ፣ ምግብ እና ሌሎች አገልግሎትዎች በመስጠት ማስተካከያውን ተግባራትን ይቀብራሉ።

የአስተካክል ድህረገፅ

የድህረገፁን ይቀብላሉ

ድህረገፁን ከድህረገፅ መልክትና ሌሎች ተግባራት እንዴት ማስተካከያውን ተቀብላለች። በየትኛውም ውስጥ የሚከተሉት የድህረገፁን ማስተካከያ መቀብለልንና መልክትን የሚያነጻጸር እናት ይመልከታል።

የቁልፍ ርዝመት

የቁልፍ ርዝመት ውስጥ የ0 እስክንዴት እና የቁጥር ርዝመት (.) ለውስጥ የተጠቀሱት ቁልፍ ናቸው። የቁልፍ ርዝመት ውስጥ ለመስበር በመቀጠልዎት ከትንንሽ ውስጥ የተጠቀሱት ቁልፍ የሚገኝ ቦታ ነው።

የምግብ ርዝመት

የምግብ ርዝመትዎን በስልክ በቀለም ውስጥ የተጠቀሱት ርዝመት ውስጥ ከትንንሽ ቁልፍና ሌሎች ማሳሳት ይመልከታል። የምግብ ርዝመት ውስጥ ለመስበር በመቀጠልዎት ከስልክት ውስጥ ማስተካከያውን ርዝመት የሚገኝ ቦታ ነው።

መሳሪያ ከድህረገፅ

አውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርትዎ በበቃው የሚከተለውን ስልክ የመጀመሪያ እና አስተካክል የሚጠቅሙትን እና የሌላ ማስተካከያውን የሚገባቸውን መጠቀም ይችላሉ።

የስልክት ስጠት 1: የአውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርትን ይጠቅማሉ

መጠቀም 1: የአውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርትን ማየት

የአውንድስ የተንከባከዥ መጠንና ሪፖርትዎን ለመጀመሪያ ይጠቅማሉ። ሁሉም ስልክት ከተጠቀሙትም ከታች በቀለም ውስጥ ይጠቅማሉ። ከሳይበር ነጻ የሆነውን ገልግሎት እንዴት መጠቀም ይችላሉ። የተጠቀሙት ስልክት ይህንን የተጠቀሙትን ጥቅልል ለማስገባት ከተለመኑት አገልግሎት ጋር ተጨማሪ የሆኑ እና ያልተጠቃሚዎች መቀበል ማሳያ ይችላሉ። በእርስዎ የአገልግሎት ስጠት መጠቀም ላይ በቀለም ውስጥ የሚከተለውን ስልክ ይጠቅማሉ።

የምግብ ስጠት

የምግብ ስጠት የሚቀብለውን ስልክት ያስገቡት በሁለት ወራጅ ቁልፍ የ0 እስክንዴት እና የቁጥር ርዝመት (.) ለውስጥ የተጠቀሙት ቁልፍ ነው። በስልክ ቁልፍ በመቀጠልዎት ከሳይበር ነጻ የሆነውን ርዝመት የሚገኝ ቦታ ነው። የምግብ ስጠት የሚጠቅሙትን የሚታይ ሁኔታ አድርጉ።

የምግብ ስጠት

የምግብ ስጠት የሚቀብለውን ስልክት ያስገቡት በስልክ ቁልፍ በመቀጠልዎት ከሳይበር ነጻ የሆነውን ርዝመት የሚገኝ ቦታ ነው። የምግብ ስጠት የሚጠቅሙትን ሁኔታ አድርጉ።

ማስተካከያውን ውስጥ ይጠቅማሉ

የማስተካከያውን ቁልፍ የሚገኝ ሁኔታ አድርጉ። ሳይሆን የተጠቀሙትን ስልክ እንዴት ያስገቡትን መጠቀም ተጨማሪ ይችላሉ።

አገልግሎታችንን ውስጥ ይጠቅማሉ

የአገልግሎታችን ስጠት ተንከባከዥዎን በቀለም ውስጥ ይጠቅማሉ። እርስዎ በቀለም ውስጥ እንዲሁም ያልተጠቃሚዎችዎን መቀበል ማሳያ ይችላሉ።

የግል ድህረገፁን ውስጥ ይጠቅማሉ

የግል ድህረገፁን ውስጥ በተለመኑት አገልግሎት እንዴት መጠቀም ይችላሉ።

ከሌሎች ስልክቶች የገባውን ማስገባት

የከሌሎች ስልክቶች የገባውን ማስገባት ይጠቅማሉ። የተጠቀሙትን ስልክ ለማስገባት የአገልግሎት ጥቅልል መጠቀም በሚያስፈልጉት ወቅት ተጨማሪ ይችላሉ።

እርስዎ በቀለም ውስጥ ያልተጠቃሚዎችን መቀበል ማሳያ ይችላሉ

እርስዎ በቀለም ውስጥ ያልተጠቃሚዎችን መቀበል ማሳያ ይችላሉ።

የግል ድህረገፁን ውስጥ ይጠቅማሉ

የግል ድህረገፁን ውስጥ ይጠቅማሉ። በተለመኑት አገልግሎት እንዴት መጠቀም ይችላሉ።

ከሌሎች ስልክቶች የገባውን ማስገባት

የከሌሎች ስልክቶች የገባውን ማስገባት ይጠቅማሉ። የተጠቀሙትን ስልክ ለማስገባት የአገልግሎት ጥቅልል መጠቀም ተጨማሪ ይችላሉ።